Инструкции

 

Съвети при каране на електрическо колело
Предупреждения за безопастност преди първоначалното каране на колело
1. Прочетете и разучете внимателно своя личен наръчник преди да използвате новото си електрическо колело.
2. Проверете напълно своето електрическо колело за дефектни или повредени части преди първоначална употреба. При наличие на такива незабавно се свържете със сервизния център на страницата - www.ecopowersport.eu, като същевременно не се опитвайте сами да настройвате или да поправяте дефектите по колелото.
3. За да свикнете с електрическото колело, първо го използвайте като стандартно колело, докато успеете да запазите баланс върху него.
4. Проверявайте атмосферното налягане и на двете гуми. Гумите на електрическото колело трябва да са с максималното препоръчително налягане, което е отбелязано върху гумата или в ръководството за ползване, което се получава при закупуването на всяко отделно електрическо колело.
5. Уверете се, че спирачките са в изправност. За тази цел подкарайте колелото като натиснете бутона за задвижване на електрическия механизъм или посредством завъртане на ключа на батерията, след което натискайте спирачките като проверявайте всяка по отделно.
6. Уверете се, че батерията се е заредила напълно като включите зарядното в електрическата мрежа. Ако светне червената лампа, това означава, че батерията се зарежда. Батерията е заредена, когато светне зелената лампа.
 
РАБОТА И ПРОБЕГ
 
Вашето електрическо колело ще покаже напълно своите възможности върху гладък и равен терен. Пробегът е различен в зависимост от тежестта на товара, терена, налягането в гумите, въздушното съпротивление и броя на спиранията. Незабравяйте да зареждате батерията на Вашето колело след всяко каране, независимо от изминатото разстояние. Никога не оставяйте батерията незаредена през нощта. Не се опитвайте да натоварвате напълно мотора при вида на стръмен наклон, а му помагайте и с педалите. Подпомагането със задвижване на педалите ще увеличи ускорението на мотора, което от своя страна ще спомогне за увеличаване на сороскта и изминатото разстояние.
 
ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА
 
Всичики електрически колела са снабдени със защитни механизми , които предпазват електрическата верига.
a. Регулаторът на мотора автоматично ще ограничи електрическото захранване за да го предпази от прегряване. Това може да се случи, когато изкачвате стръмни склонове или се движите в подобна среда.
b. Проверете дали Вашето колело е оборудвано с прекъсвач за защита при ниско напрежение на батерията. Ако напрежението на батерията спадне под препоръчителния минимум, рагулаторът ще изключи автоматично мотора на колелото. При липса на такъв прекъсвач Вие трябва да наблюдавате зорко до каква степен е заредена Вашата батерия. Проверявайте в наръчника колко е препоръчителното ниво на зареденост на батерията, при което Вие можете да карате безопасно Вашето колело. Когато батерията е почти изтощена, рязкото ускорение ще я изтощи по-бързо. Това също така може да доведе до скъсяване на живота на батерията. За да го защитите от подобни рискови ситуации, подпомагайте мотора посредством задвижване на педалите за ускоряване на електрическото колело.
c. Някои модели имат интегриран предпазител, който е свързан с батерията. Той служи като крайна защита на мотора и батерията.

ВНИМАНИЕ Много е важно да поддържате, препоръчителните стойности на налягане в гумите. По-малките стойностти в налягането могат да доведат до следното:
a.      Намаляване на пробега
b.      Намаляване на скоростта
c.   Намаляване на живота на батерията, поради претоварване на електрическата система
d.     Прегряване на реголаторът и/ или на мотора, което може да доведе до повреда. С течение на времето налягането в гумите постепенно ще намалява, затова често проверявайте нивото на атмосфирното налягане в тях.
 
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА
 
Всички зарядни, направени за електрически колела, са за елекрически мрежи с напрежение от 110V до 220V. Преди да започнете да зареждате батерията на Вашето електрическо колело, следва да се запознаете с инструкциите за употреба на зарядното. За Ваша безопасност Ви молим да прочетете главните инструкции за сигурност, описани по-надолу в текста. След това поставете зарядното в електрическата мрежа. В зависимост от степента на изтощеност на батерията, пълното й зареждане може да отнеме от няколко часа до 12 часа. Вземете под внимание и инструкциите, които съпътстват самото зарядно, за да може да определите кога Вашата батерия е напълно заредена. Пълното зареждане на батерията веднага след употреба удължава нейния живот. При възможност зареждайте батерията при стайна температура. Винаги използвайте оригиналното зарядно за батерии. Употребата на каквото и да било друго устройство ще Ви лиши от заводските гаранции и може да доведе до повреда на батерията.
Инструкции за оптимизиране на работата на батерията:
1. Зареждайте батерията при първа възможност, след всяко каране на колелото.
2. Съхранявайте електрическото колело при температури между 10° C и 38° C.
3. Съблюдавайте батерията да е заредена. Незареждането на батерията за дълъг период от време довежда до нейното саморазреждане (колкото е по-висока температурата на батерията, толкова по-голяма е вероятността батерията да се саморазреди).
4. Подържайте изводите чисти и в добра връзка.
5. Отнасяйте се с грижа към батерията на колелото, не я изпускайте.
6. Батерията може да издържи от 4 до 10 цикъла, след което е необходимо да бъде заредена.
7. Пълното изтощаване на батерията би довело до намаляване на живота й.
8. Не оставяйте батерията да се зарежда повече от 24 часа.
 
 
ЗАМЯНА НА БАТЕРИЯТА
 
 
Дефектните батерии НЕ бива да бъдат хвърляни на боклука. Те трябва да се рециклират по определен начин, за да не се замърсява околната среда. Когато батерията трябва да бъде заменена, Вие трябва да се снабдите с нова такава единствено и само от Вашия оторизиран доставчик на страницата - www.ecopowersport.eu.
 
 
ИНСТРУКЦИИ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ
 
 
1. Преди да използвате зарядното прочетете инструкциите.
2.Използвайте единствено зарядното, предоставено Ви за Вашето електрическо колело. Употребата на каквото и да е друго зарядно можа да причини избухване на батерията или може да причини сериозни повреди.
3. Не излагайте зарядното на влага и вода.
4. За да предпазите зарядното и шнура, махнете зарядното от контакта, като не го дърпате за кабела, а за самото зарядно.
5. Уверете се, че кабелът не е затиснат, прекъснат, или няма наличие на други предмети, които биха причинили повредата или прекъсването му.
6. Не изполвайте удължаване на кабела освен ако не е крайно наложително. Употребата на неподходящ удължител може да доведе до пожар или късо съединение. Ако използвате удължител се уверете, че:
a. Щифтовете на удължителя са същия размер.
b. Удължителят е правилно свързан и без увреждания.
c. Дебелината на проводниците е достатъчна за захранването на батерията.
7.  Не използвайте зарядното с повреден кабел или щепсел. Ако кабелът или щепселът са провредение, сменете зарядното.
8.  Не използвайте зарядното в случай, че изгори от претоварване или в случай, когато е изпускан или повреден по някакъв друг начин. Ако зарядното устройство е повредено, го заменете.
9.  Не използвайте зарядното, за да зареждате други батерии. Всеки отделен вид батерия, изисква специално зарядно.
10. Не демонтирайте зарядното. За зарядното не се предоставя гаранция, поправката на своя глава може да доведе до късо съединение или пожар.
11. Почиствайте зарядното само със суха кърпа. Никога не използвайте течности, за да го почистите.
12. Не използвайте зарядното на открито при наличието на влага.
 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСТНА УПОТРЕБА
1. Дръжте ръцете, лицето, краката и дългите коси далеч от всички движещи се части на колелото.
2. Не докосвайте мотора или колелата докато те са в процес на движение.
3. Внимавайте. За да предпазите Вас и хората около Вас, не карайте електрическото си колело, когато сте изтощени.
4. Не карате Вашето колело, когато сте под въздействието на наркотици, алкохол и/ или други видове силно упойващи лекарства.
5. Винаги слагайте каска, преди да започнете да карате Вашето електрическо колело.
6. Карайте колелото в обозначените за целта зони.
7. Не карайте Вашето колело в непосредствена близост до банкетите на тротоарите или по много неравна повърхност.
8. Уверете се, че всички електрически връзки и най-вече тези, които са свързани с батерията, са в изпрваност.
9. Докато карате Вашето електрическо колело, не нарушавайте законите за движение по пътищата.  
10. Електрическото колело не бива да се кара без надзор от страна на възрастен човек.
11. Бъдете изключително внимателни, когато карате по нанадолнище. Внимавайте с превишаването на скоростта, тъй като спирачките могат да прегреят при натискане поради високата скорост и големия наклон на пътя.
12. Електрическото колело не може да бъде карано от повече от един чоевк едноврлеменно.
13. Не се опитвайте да карате електрическото колело върху дребен чакъл, пясък или по мокър и неравен терен.
14. Не преминавайте с електрическото колело през локви или други водни пространства.
15. Поддържайте Вашето електрическо колело в добро състояние. Свържете се със служител на страницата - www.ecopowersport.eu при нужда от допълнителни упътвания и ръководства за употреба.
16. При необходимост от сервиз трябва да се използвайт само оригиналните резервни части на електрическото колело. Тези резервни части могат да бъдат намерени само при Вашия оторизиран продавач на електрически колела на страницата - www.ecopowersport.eu. Употребата на неоригинални части или други аксесоари, или средства, които не са произведени специално за Вашето електрическо колело, могат да Ви причинят сериозни травми и да повредят Вашето електрическо колело.
17. Съхранявайте електрическото колело в закрити пространства - когато не изполвате Вашето колело, то Вие трябва да го съхранявате в прохладни, сухи места, където нямат достъп малки деца.