Ръководства

 

Wisper 905se Sport/City S
 
 Инструкции за монтаж
 
1. Подгответе свободно пространство преди да започнете сглобяването на колелото.
 
2. Разопаковайте колелото и неговите компоненти от кашона, и го подпрете на стена или стол за да не падне.
 
3. В кашона на Wisper ще намерите: рамката на колелото, към която са сглобени голяма част от компонентите, седалка и две картонени кутий. По-малката съдържа педали, предна и задна светлини и комплект ключове. В другата кутия се намира зарядното за батерията.
 
 
4. Използвайте ножица и внимателно отрежете пластмасовите свински опашки, които придържат предното колело към рамката. Оставере предното колело в непосредствена близост до рамката.
 
5. Отрежете пластмасовите свински опашки, които придържат кормилото към рамката и след това поставете внимателно кормилото на земята. Отстранете внимателно всички предпазни обвивки (тук ножиците ще са Ви от голяма ползна, но внимавайте да не одраската рамката или да не отрежете някои кабел).
 
6. Използвайте предоставените ключове за да отключите и извадите батерията от колелото.
 
ВАЖНО: заредете батерията напълно преди да използвате електрическото колело. Обърнете внимание на ръководството – раздел „Поддръжка” и „Зареждане” на батерията.
 
ВАЖНО: Първите 3 цикъла на зареждане трябва да са пълни, както е описано в ръководството (3х12h цикъла на зареждане, като след всяко зареждане батерията трябва да се изтощава напълно).
 
7. Съвет: Добре е веднага да започнете със зареждането на батерията, като по този начин ще си спестите време и ще я подготвите за употреба. За да заредите новата батерия разопаковайте зарядното от по-голямата картонена кутия, преместете предпазното капаче (което закрива буксата за зареждане) на батерията в ляво или дясно, свържете зарядното към батерията и ел.мрежа, като преди това сте позиционирали бутона на зарядното в позиция „0” и след като сте свързали батерията и ел.мрежа посредством зарядното включете бутона на позция „I”.
 
 
8. След като включите зарядното (на позиция „I”) двете диодни светлини ще се включат – едната ще е червена, а другата оранжава (индикация за зареждане). След като батерията се зареди напълно, оранжавата светлина ще премине в зелена.
 
Бележка: Когато зареждате батерията последната стъпка преди реалното зареждане трябва да е включването на бутона на зарядното в позиция „I”.
 
9. Поставете тръбата на седалката в рамката на нужната височина и затегнете седалката с лостчето за затягане. В случай, че седалката не е добре фиксирана, разхлабете лостчето до обратна позиция и притегнете скобата (стягаща седалката) с регулиращата гайка по посока на часовниковата стрелка, после затегнете седалката отново с лостчето.
 
10. Махнете пластмасовата тапа от кормилото и след това го пъхнете в рамката на колелото.
 
11. Повдигнете нагоре лостчето за бързо освобождаване на кормилото и променете ъгъла на кормилото (като го бутате напред) така, че да се осигури достъп до фиксиращия болт на кормилото към рамката. Уверете се, че сте позиционирали правилно кормилото спрямо вилката и затегнете добре.
 
Бележка: по-късно, когато монтирате и предната гума, проверете дали сте натегнали достатъчно добре кормилото.
 
 
 
12. Върнете лостчето за бързо освобождаване на кормилото в първоначалната му позиция.
 
13. Внимателно обърнете колелото с гумите нагоре, като го поставите да легне върху мека настилка, за да избегнете наранявания по него, и го подпрете със стол или до стена, за да няма опастност колелото да се наклони и падне.
 
14. Отстранете пластмасовата стойка от оста на вилката.
 
 
15. Отстранете пластмасовата пластина от вътршността на дисковия спирачен апарат.
 
16. Отстранете пластмасовите предпазни тапи от гайките на оста на предното колело и развийте гайките почти докрай.
 
17. Поставете внимателно предното колело върху вилката, като при монтаже се уверете, че вентилираният диск на спирачката е влязъл МЕЖДУ накладките в спирачния апарат. С лек натиск върху гумата се уверете, че тя е влязла плътно на мястото си и след това притегнете гайките на ръка. След като сте центрирали предното колело дозатегнете много добре гайките.
 
18. Завъртете предното колело. Ако дисковата Ви спирачка стърже, тогава тя трябва да бъде финно настроена. Ако не сте запознат с техниката на настройка, ние Ви препоръчваме да посетите шоурума на EcoPowerSport и там ще получите адекватна помощ.  
 
19. Финна настройка на дисковата спирачка: целта на финната настройка е да позиционирате накладките успоредни на диски и да са възможно най-близо до него без да го докосват при въртене на колелото. Това се постига с комбинация от промяна на ъгъла на оптягащото рамо на спирачния механизъм и центроване на целия маханизъм върху вилката, промяна оптегнатостта на кабела на жилото, и настройка на вътрешната накладка.
 
Съвет: По време на финното настройване на спирачката поглеждайте често по-отблизо вентилирания диск и накладките за да можете по-правилни да прецените разстоянията.
 
 
20. За да направите центровка на дисковия спирачнен апарат развийте двата болта за настройване, след това променете позицията на спирачния апарат, като го позиционирате успоредно на спирачния диск и съблюдавате разстоянието между външната накладка и диска да е минимално.


Съвет: Ако външната накладка все още стърже, тогава разхлабете малко жилото на спирачката. След като настроите добре външната накладка и вече няма шум от стържене затегнете добре болта на жилото.
 


 

 
21. Сега настройте вътрешната накладка възможно най-близо до спирачния диск, като въртите гайката на накладката по часовниковата стрелка.
 
Съвет: Леко докосване на накладката по диска е допустимо, тъй като със спиранията накладката ще се износи и ще се намести.
 
 
 
 
22. Ако при спиране спирачката не оказва достатъчно натиск върху диска следва да проверите дали жилото е твърде отпуснато или разстоянието между накладките е голяма. При нужда пренастройте по вече описания начин.
 
23. Тъй като новите въжета се отпуска леко, Вие можете съвсем лесно да притегнете спирачките като използвате винтовете за регулиране, които се намират в двата края на жилото. При настройка незабравяйте първо да развиете заключващата гайка, която се намира от към страната на ръчката на спирачката.
 
24. Разопаковайте педалите и проверете на оста на всеки един от тях кой е ляв (L) и кой десен (R).
 
 
 
25. Обърнете колелото (на гумите) и спуснете степенката.
 
26. Завийте педалите в съответните рамене на ръка и след това стегнете добре с гаечен ключ 15мм.
 
Съвет: При завиването на педалите внимавайте да не объркате местата им, след като вече сте обърнали велосипеда с гумите надолу.
 
27. Монтирайте предния калник и рефлектор като преди това развиете гайката от вилката. Поставете рефлектора и калника и след това затегнете гайката.
 
 
28. Ако задната стоп светлина не е вече монтирана я монтирайте.
 
29. Сглобяването на Wisper 905se City S се различава от сглобяването на Wisper 905se Sport единствено и само по монтажа на задния багажник:
Извадете горната част на багажника от кутията и го поставете на удобно за Вас равно място. След това издърпайте пластмасовата лента, която предпазва батерийте като по този начин задната светлина ще можеда функционира. Пускането и спирането ѝ става чрез натискане на бутона.
 
 
 
30. Развийте 8-те гайки от горната част на багажника.
 
31. Сглобете горната част на багажника с опорните стойки. За целта използвайте шестограм 8мм.
 
 
 
32. Фиксирайте опорните стойки към задната вилка.
 
 
 
33. Фиксирайте предните опорни стойки на багажника към подходящите за тях отвори.
 
 
 
34. С това Вие завършихте напълно сглобяването на Вашия електровелосипед. Не използвайте Вашето колело преди да сте прочели цялото ръководство за него.
 
35. Wisper Bikes ltd и EcoPowerSport не носят отговорност за инциденти или наранявания причинени в следствие на неправилен монтаж на кой да е от компонентите на Вашия електровелосипед. Ако не сте сигурни, че сте сглобили правилно велосипеда, ние Ви съветваме да използвате услугите на квалифициран техник за техническа проверка преди да подкарате електрическото колело.  
 

 


 
  

 

 

 
 
Инструкции за монтаж
 
Зареждане на батерията
Преди да започнете да сглобявате Вашия Powacycle велосипед заредете батерията. Това ще Ви даде възможност да изпробвате всички ел. връзки още по време на монтажа. Зареждането ще отнеме около 6 часа. Когато батерияте е напълно заредена, лампичката на зарядното ще премине от червена към желена светлина. Моля, обърнете внимание на готовността на батерията, тъй като ако бъде оставена незаредена тя ще влоши качествата си.
С помощта на лоста в основата на седалката можете да освободите седалката от рамката, като по този начин ще се отвори достъп до батерията.

Повдигнете дръжката на батерията и я издърпайте внимателно от кутията. Изводът за зареждане на батерията се намира под дръжката ѝ. В момента, в който Вие отворите дръжката, ще се открие и самият извод.

 

Зареждайте батерията далеч от вода или лесно запалими материали. Свържете малкия кръгъл край на зариадното устройство към батерията, а другия край го свържете към ел. мрежа, след което завъртете ключа в позиция „включен (on)”.

 

Настройване на кормилото 

 

Кормилото вече е прикрепено към рамката на велосипеда посредством кабелите и жилата. Вие трябва само да го вкарате в рамката поне на минималната дълбочина, която е отбелязана с линия.

 

Наклонете кормилото на 90° спрямо вилката.

 

Накрая използвайте шестограмния ключ за да фиксирате кормилото в желаната от Вас позиция.

 

Монтаж на педалите

 

Педалите са маркирани с L – за ляв и R- за десен. Първо завийте педалите на ръка и след това затегнете с ключ.

 

Най-накрая...

 

Преди да потеглите напът с Вашето електрическо колело проверете:

·        Дали батерията е напълно заредена
·        Дали гумите са с необходимото налягане
·        Дали работят спирачките ефикасно
·        Дали кормилото е правилно позиционирано и затегнато
·        Дали седалката е на нужната височина
·        Дали работят светлините
·        Дали всички болтове и гайки са добре стегнати
 
 
 
Ръководство за експлоатация на електрически велосипед
 
 
 
Зареждане на батерията
 
 
Преди да започнете да сглобявате Вашия ElectriKbike велосипед заредете батерията. Това ще Ви даде възможност да изпробвате всички ел. връзки още по време на монтажа. Зареждането ще отнеме около 6 часа. Когато батерияте е напълно заредена, лампичката на зарядното ще премине от червена към желена светлина. Моля, обърнете внимание на готовността на батерията, тъй като ако бъде оставена незаредена тя ще влоши качествата си.
 
С помощта на лоста в основата на седалката можете да освободите седалката от колчето, като по този начин ще се отвори достъп до батерията.
 
Отключете батерияте с помощта на съпровождащите велосипеда ключове, повдигнете дръжката на батерията и я издърпайте внимателно от велосипеда. Изводът за зареждане на батерията се намира под дръжката ѝ. В момента, в който Вие отворите дръжката, ще се открие и самият извод.
 
Зареждайте батерията далеч от вода или лесно запалими материали. Свържете малкия кръгъл край на зариадното устройство към батерията, а другия край го свържете към ел. мрежа, след което ще започне зареждането ѝ. Зареждането на батерията може да се осъществява и без да е нужно демонтирането ѝ. В този случай обаче е нужно да сте напълно сигурни, че батерията и самият велосипед (в частта, в която батерията контактува) са напълно сухи.
 
През първите дни от експлоатацията на всеки нов елековелосипед ElectriKbike е необходимо да направите три пълни цикъла на разреждане и зареждане. За целта е необходимо да изтощите батерията напълно и след това да я свържете към електрическата мрежа за не по-малко от 12 часа. Това действие трябва да се направи при първите 3 зареждания на батерията.
 
През студените месеци от годината, когато температурите достигат минусуви стойности, е необходимо да съхранявате батерията на Вашия електровелосипед на стайна температура (около 12°С ; 15°С) и да я поддържате във форма, като я зареждате 1 път месечно!
 
 
Настройване на кормилото 
 
 
Кормилото вече е прикрепено към рамката на велосипеда посредством кабелите и жилата. Вие трябва само да го вкарате в рамката поне на минималната дълбочина, която е отбелязана с линия. 
Наклонете кормилото на 90° спрямо колчето. 
Накрая използвайте шестограмен ключ за да фиксирате кормилото в желаната от Вас позиция.
 
 
Монтаж на педалите
 
 
 Педалите са маркирани с L – за ляв и R- за десен. Първо завийте педалите на ръка и след това затегнете с ключ.
 
 
Преди да потеглите на път...
 
 
Преди да потеглите на път с Вашето електрическо колело проверете:
 
·        Дали батерията е напълно заредена
·        Дали гумите са с необходимото налягане
·        Дали работят спирачките ефикасно
·        Дали кормилото е правилно позиционирано и затегнато
·        Дали седалката е на нужната височина
·        Дали работят светлините
·        Дали всички болтове и гайки са добре стегнати
 
 
Екипът на Eco Power Sport Ви пожелава незабравими мигове и безаварийно каране с новият Ви електровелосипед!