Гаранция

 Powacycle           

 

Електрическите колела на PowaCycle притежават гаранция в случай на производствени дефекти и гаранционният период е както следва:

 

1

Рамка

2 години

2

Други основни части - включително механични и електрически

1 година

3

Живот на батерията

6 месеца

 

·         Крушки, спирачен блок, вътрешни и външни гуми, верига, кабели и т.н. се считат за консумативи. В случай, че имате нужда от консумативи, трябва да  направите заявка за такива в магазин на Eco Power Sport или в друг оторизиран представител.

 

Изключения, при които гаранцията е невалидна

1. Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, не спазване на инструкциите за употреба.

2. Щети, причинени по не предпазливост или умишлено.

3. Щети, причинени по време на ремонт в не оторизиран сервиз или от частно лице.

4. Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупката на електрическото колело.

5. Резервни части и компоненти износени при нормална употреба.

 

 

      

 Електрическите колела на ElectriKbike притежават гаранция в случай на производствени дефекти и гаранционният период е както следва:

 

1

Рамка

 1 година

2

Батерия


1 година

3

Електромотор

1 година

 

ВАЖНО:  тази гаранция важи само за купувача на електрическото колело. Износването на части, инциденти, злоупотреба,  занемаряване, неправилен монтаж, употребата на части, които не са произведени специално за дадения продукт или не са одобрени от ElectriKbike ще направят гаранцията невалидна.

Изключения, при които гаранцията е невалидна

1. Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, не спазване на инструкциите за употреба.

2. Щети, причинени по не предпазливост или умишлено.

3. Щети, причинени по време на ремонт в не оторизиран сервиз или от частно лице.

4. Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупката на електрическото колело.

5. Резервни части и компоненти износени при нормална употреба.

 

 

 

 

 

Електрическите колела Gocycle притежават гаранция в случай на производствени дефекти в рамките на гаранционния период, както следва:
 
1
Рамка
2 години
2
Други основни части - включително механични и електрически
2 години
3
Живот на батерията
2 години
 
Гаранцията е предназначена само за нови електровелосипеди Gocycle, като тя важи от датата на поръчка/покупка и е валидна само и единствено за клиента, направил поръчката/покупката. Всяко предявяване на гаранционен иск трябва да се направи през магазина на EcoPowerSport. Преди да бъде предявен какъвто и да било гаранционен иск, електровелосипедът Gocycle трябва да бъде регистриран на: www.gocycle.com, като е задължително представянето на касова бележка и или фактура за покупката му.
Магнезиевата рамка и каплите на всеки нов електровелосипед Gocycle са защитени с гранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в продължение на 2 години. Това обаче не включва нормалното износване и повреждане вследствие на неправилна експлоатация. 
 
Гаранцията на всички останали компоненти също е 2 години.
 
Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка.
 
Износените компоненти като гуми, вътрешни гуми, накладки, дръжки на кормилото или кабели не се покриват от гаранцията.
 
 
Гаранцията не покрива компонентите, износени и/ или повредени вседствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване, тънки пукнатини на боята, отлюпване на боята, щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на инструкцийте и/или предупрежденията, посочени в ръководството на Gocycle. Щети, причинени в следствие на умора на материала, са признак, че рамката или съответната част е била погрешно използвана. Отговорност е на всеки собственик периодично да преглежда неговото/нейното електрическо колело съобразнo реалната практика и препоръки, посочени в упътването на Gocycle.
 
Ако решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран сервиз (с изключение на Gocycle сервиза), или ако използвате част, която не е предоставена от EcoPowerSport, производителите, както и всички представители на Gocycle, няма да носят отговорност, в случай че настъпи повреда, злопулука или загуба, причинена в следствие на използването на неоторизирана част или сервиз. В този случай, като резултат от тези неправомерни действия, гаранцията на Вашето електрическо колело Gocycle става невалидна.
 
Извършването на коя да е процедура по разглобяване на колелото, която не е посочена в инструкцийте на Gocycle, ще доведе до анолиране на гаранцията за съответната част на велосипеда, както и на всички останали части, засегнати от тези действия. Производителите на Gocycle си запазват правото да определят кои части са засегнати и кои не при подобно разглобяване.